Heart of the Dragon. Dessa träd kan bli upp till 500 år gamla, och finns ingen annanstans i världen förutom på ön Socotra i Yemen. 

Världens vackraste träd

Även om vi i Sverige har träd som är tusentals år gamla — det äldsta tros vara cirka 9 550 år gammalt, som också mycket väl kan vara världens äldsta — kanske inte de är de allra vackraste att titta på. Svenska skogar och landskap erbjuder mycket tall, gran och lövträd, medan Redwood-träden i Kalifornien på USA:s västkust, de gigantiska fikusträden i Kambodja och kapokträden i Florida är en verklig fest för ögat. Samtliga bilder är tagna av Beth Moon.

 

The Sentinels of St.Edwards (England).  De här idegranarna tros vara planterade någon gång på 1800-talet, och kan ha varit en ingång till en kyrka.


Bowthorpe Oak Trunk. Det här knotiga trädet står på en äng i Bourne, Lincolnshire, England.


Avenue of the Baobabs. Dessa träd är exklusiva för Madagaskar och kan bli upp till 30 meter höga.


Rilke’s Bayon. De gigantiska fikusträden har vuxit ihop med de buddhistiska templen i Kambodja.


The Great Western Red Cedar of Gelli Aur (Wales). Det här röda cederträdet tros ha planterats 1863, och har sedan dess hunnit växa till en mäktig syn.


Kapok Tree. Kapokträd brukar inte bli så här stora, men fotografen Beth Moon lyckades lokalisera just det här vansinnigt stora trädet på en privat egendom i Florida. Bara rötterna reser sig tre meter ovanför marken.


The Lovers. Träden som omfamnar varandar i Morondava, Madagaskar, har gett upphov till flera lokala legender om kärlek.


The Crowhurst Yew. På en kyrkogård i Crowhurst, England, står den här idegranen som tros vara runt 1 500 år gammal.


Angkor Passage. Templen i Angkor Wat, Kambodia, är inte bara arkitektoniskt häpnadsväckande utan är också hem till de magnifika, slingrande fikusträden.


Devil’s Pulpit (Wales). Antagligen har rötterna på det här trädet varit täckta av jord en gång i tiden, men väder och vind har genom åren påverkat marken runtomkring trädet, som stått kvar och dess rötter har vuxit in i stenröset som bildats under trädet. Life finds a way.


The Major’s Oak. En av Storbritanniens mest kända ekar, The Major’s Oak, har blivit synonym med sin breda krona och kraftiga pondus. Man tror att trädet är kring 800-1000 år gammalt, och enligt lokala folksagor mötte Robin Hood upp sina män under just det här trädet medan de gömde sig från sheriffen av Nottingham, och sov även i trädets grenar på nätterna.