Publicerad måndag 2010-03-01
Schenkenbergs skjorta lever
Uppmärksamma Stureplansgäster kunde i helgen notera superhunken Marcus Schenkenbergs besök på både V och Hell's Kitchen. Men det var något helt annat som skulle fånga Stureplans uppmärksamhet.

I september 2008 gjorde Stureplan en förvånansvärd upptäckt som skulle skaka om mingelbildsrapporteringen som vi kände den. Från år 2004 och framåt fann vi otaliga bilder på den f d modellen i olika sammanhang - i en och samma skjorta. Totalt 11 bilder i den gudsförgätna ensemblen resulterade upptäckten i.

I helgen gjorde Skjortan comeback. Stureplan fanns på plats med kameran.

Läs del 1 och del 2 från 2008.
Marcus och Skjortan tillsammans med Rebecca Simonsson.
Marcus och Skjortan tillsammans med Kenta och Louise Glimne.