Stureplan.se och Personuppgiftslagen (1998:204)

Stureplan.se är en journalistisk arbetsplats och har en ansvarig utgivare. Stureplan.se står ej under tillämpningen av Personuppgiftslagen (1998:204) och samtliga texter, artiklar, bilder eller dylikt på Stureplan.se är att betrakta som ett utflöde av redaktionell/journalistisk verksamhet och skall bedömas enligt gällande bestämmelser på tryck- och yttrandefrihetsområdet. Stureplan.se produceras i Sverige för den svenska marknaden och kan endast bedömas enligt svenska lagar och bestämmelser.

Om bildpublicering

Stureplan.se publicerar endast fotografier som är tagna med de medverkandes samtycke.

Vi tar bort enstaka bilder om förfrågan når Stureplan.se inom 3 månader från fototillfället. Bilder tas bort i den ordning förfrågan inkommit och är beroende av arbetstid, varför det ibland kan dröja upp till dagar. Vi gör vårt bästa för att tillgodose din önskan så snart som möjligt.

Förfrågan om borttagning av större antal eller bilder äldre än 3 månader tillgodoser vi inte, om inte särskilda och allvarliga skäl föreligger.

Önskar du att vi tar bort en bild? Maila bild[a]stureplan.se och ange ställe, datum, samtliga namn under bilden samt gärna det artikelnummer som anges i url:en (adressen) till det aktuella bildarkivet.

Stureplan.se är en journalistiskt publikation som innehar utgivarbevis och lyder därför inte under Personuppgiftslagen (1998:204). Vi har alltså ej skyldighet att ta bort, eller begår inga olagligheter som publicerar, bilder på specifika personer.


Om upphovsrätt

Allt material på Stureplan.se skyddas av upphovsrätten (lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och får ej kopieras eller distribueras vidare utan upphovsrättshavarnas uttryckliga samtycke.

Citera oss gärna, men ange alltid källan.

För frågor - redaktion[a]stureplan.se